Algemene Kerkenraad

Wat doet de Algemene Kerkenraad?

De Protestantse Gemeente te Scheveningen (PGS) heeft een algemene kerkenraad.
Er is een algemene kerkenraad omdat de Protestantse Gemeente meer dan 3 wijkgemeenten heeft.
De algemene kerkenraad behartigt een aantal taken, die voor de gemeente als geheel van belang zijn.

Taak algemene kerkenraad
Volgens de spelregels in de kerk, vastgelegd in de kerkorde, zijn aan de algemene kerkenraad een aantal taken en verantwoordelijkheden opgedragen.
Het meest in het oog springen de financiën, de gebouwen en andere bezittingen, de zg. vermogensrechtelijke aangelegenheden. De beheerstaken worden gezamenlijk behartigd door een college van kerkrentmeesters.
De begrotingen en jaarrekeningen worden door de algemene kerkenraad vastgesteld.
Daarnaast heeft de algemene kerkenraad een coördinerende taak. Hij kan deze  coördinerende taak slechts in overleg met de wijkkerkenraden uitoefenen.
De algemene kerkenraad draagt een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om zaken die van wijkoverstijgend belang zijn.

Plaatselijke regeling
Een plaatselijke regeling is de kerkorde vertaald in de eigen situatie. Zo is in de kerkorde bepaald wat het minimum aantal ambtsdragers is om een AK te kunnen vormen. Maar het staat de AK vrij, met in acht name van het minimum, het aantal te bepalen.

Beleidsplan.
Eens per van 4 jaar stelt de algemene kerkenraad een beleidsplan voor de komende 4 jaar op.
In het beleidsplan geeft de algemene kerkenraad weer  waarop zij zich, uitgaande van haar identiteit, de komende 4 jaar wil richten om met elkaar kerk te zijn.

samenstelling van de algemene kerkenraad
De AK bestaat uit, de volgende, door de wijkgemeenten aangewezen ambtsdragers en een extern voorzitter (niet ambtsdrager)

Bernard van Vreeswijk

Preses (voorzitter)
Prinses Julianakerk

 

Ton Schipper

Scriba
Oude Kerk

Hans Dolleman

Lid
Oude Kerk

Frank-Jan Pronk

Lid Bethelkerk / Namens het College van Kerkrentmeesters

Vacature

Lid
Nieuwe Badkapel

Peter van der Kolk

Lid
Nieuwe Badkapel

Teco Broer

Lid Bethelkerk / Namens het College van Diakenen

Danny Spaans

Lid
Prinses Julianakerk

Albert Toet

Lid
Prinses Julianakerk

Wat doet de Algemene Kerkenraad?

De Protestantse Gemeente te Scheveningen (PGS) heeft een algemene kerkenraad.
Er is een algemene kerkenraad omdat de Protestantse Gemeente meer dan 3 wijkgemeenten heeft.
De algemene kerkenraad behartigt een aantal taken, die voor de gemeente als geheel van belang zijn.

Taak algemene kerkenraad
Volgens de spelregels in de kerk, vastgelegd in de kerkorde, zijn aan de algemene kerkenraad een aantal taken en verantwoordelijkheden opgedragen.
Het meest in het oog springen de financiën, de gebouwen en andere bezittingen, de zg. vermogensrechtelijke aangelegenheden. De beheerstaken worden gezamenlijk behartigd door een college van kerkrentmeesters.
De begrotingen en jaarrekeningen worden door de algemene kerkenraad vastgesteld.
Daarnaast heeft de algemene kerkenraad een coördinerende taak. Hij kan deze  coördinerende taak slechts in overleg met de wijkkerkenraden uitoefenen.
De algemene kerkenraad draagt een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om zaken die van wijkoverstijgend belang zijn.

Plaatselijke regeling
Een plaatselijke regeling is de kerkorde vertaald in de eigen situatie. Zo is in de kerkorde bepaald wat het minimum aantal ambtsdragers is om een AK te kunnen vormen. Maar het staat de AK vrij, met in acht name van het minimum, het aantal te bepalen.

Beleidsplan.
Eens per van 4 jaar stelt de algemene kerkenraad een beleidsplan voor de komende 4 jaar op.
In het beleidsplan geeft de algemene kerkenraad weer  waarop zij zich, uitgaande van haar identiteit, de komende 4 jaar wil richten om met elkaar kerk te zijn.

samenstelling van de algemene kerkenraad
De AK bestaat uit, de volgende, door de wijkgemeenten aangewezen ambtsdragers en een aantal direct door de AK benoemde personen/ ambtsdragers. De ambtsdragers met een * vormen het moderamen (dagelijks bestuur)

De Algemene Kerkenraad bestaat uit:

Arjen Lakerveld (tijdelijk)*

Preses (voorzitter)
Nieuwe Badkapel

Vacant

2e Preses (vice-voorzitter)

Rien de Jonge

Scriba (secretaris)
Bethelkerk

Marcus van Spronsen

Namens het College van Kerkrentmeesters

Arie Roeleveld

Lid
Oude Kerk

Hans Dolleman

Lid
Oude Kerk

Ds. Barend Weegink

Lid
Oude Kerk

Dick Spaans

Lid
Oude Kerk

Hanneke Kuipers

Lid
Nieuwe Badkapel / namens College van Diakenen

Peter Griffioen

Lid
Nieuwe Badkapel

Ds. Charlotte van der Leest

Lid
Nieuwe Badkapel

Maarten Pronk

Lid
Bethelkerk

Lia Knoester

Lid
Bethelkerk

Jan Moen

Lid
Bethelkerk

Ds. Gerco Lock*

Lid
Bethelkerk

Arie van Dongen*

Lid
Prinses Julianakerk

Danny Spaans

Lid
Prinses Julianakerk

Marco Tuit

Lid
Prinses Julianakerk

Albert Toet

Lid
Prinses Julianakerk