College van Diakenen

Wat doet het College van Diakenen?

Het college van diakenen heeft tot taak:

het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:

– het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening

– het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;

en voorts

  1. het beheren van de goederen van de diaconie;
  2. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid; d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
  3. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;
  4. het beheren van verzekeringspolissen.

Het Moderamen van het College van Diakenen bestaat uit:

Heino van Houwelingen

Voorzitter
Nieuwe Badkapel

Henk Buis

Secretaris
Bethelkerk

Teco Broer

Penningmeester
Bethelkerk

Wat doet het College van Diakenen?

Het college van diakenen heeft tot taak:

het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:

– het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening

– het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;

en voorts

  1. het beheren van de goederen van de diaconie;
  2. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid; d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
  3. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;
  4. het beheren van verzekeringspolissen.

Het College van Diakenen bestaat uit:

Henk Buis

Voorzitter
Bethelkerk

Henk Buis

Secretaris
Bethelkerk

Job Blok

Secretaris
Nieuwe Badkapel

Arie Roeleveld

Lid
Oude Kerk

Nelly Jongkind

Lid
Nieuwe Badkapel

Gerrit Pronk

Lid
Bethelkerk