College van Diakenen

Wat doet het College van Diakenen?

Het college van diakenen heeft tot taak:

het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:

– het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening

– het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;

en voorts

  1. het beheren van de goederen van de diaconie;
  2. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid; d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
  3. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;
  4. het beheren van verzekeringspolissen.

Het College van Diakenen bestaat uit:

Henk Buis

Voorzitter
Bethelkerk

Henk Buis

Secretaris
Bethelkerk

Job Blok

Secretaris
Nieuwe Badkapel

Arie Roeleveld

Lid
Oude Kerk

Nelly Jongkind

Lid
Nieuwe Badkapel

Gerrit Pronk

Lid
Bethelkerk

Wat doet het College van Diakenen?

Het college van diakenen heeft tot taak:

het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:

– het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening

– het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;

en voorts

  1. het beheren van de goederen van de diaconie;
  2. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid; d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
  3. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;
  4. het beheren van verzekeringspolissen.

Het College van Diakenen bestaat uit:

Henk Buis

Voorzitter
Bethelkerk

Henk Buis

Secretaris
Bethelkerk

Job Blok

Secretaris
Nieuwe Badkapel

Arie Roeleveld

Lid
Oude Kerk

Nelly Jongkind

Lid
Nieuwe Badkapel

Gerrit Pronk

Lid
Bethelkerk