Veilige Kerk

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in de kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen misbruik van hun machtspositie. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in de kerk voor. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken. Daarom maakt de Protestantse Kerk van Scheveningen werk van Veilig Kerk-zijn.

Op deze pagina vind je meer informatie over hoe wij dat doen en waar je terecht kunt als je het gevoel hebt dat het ons niet lukt.

Door op onderstaande afbeeldingen te klikken, lees je meer informatie over:

  • Ons beleid Veilig Kerk-zijn
  • Onze contactpersonen en vertrouwenspersoon Veilig Kerk-zijn
  • Omgangsregels voor iedereen in onze kerk
  • De gedragscode Veilig Jeugdwerk voor jeugdwerkers

Voor meer informatie over Veilig Kerk-zijn bij de wijkgemeenten wordt verwezen naar de pagina’s via onderstaande link: