Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden Oude Kerk-Nieuwe Badkapel is opgeheven, voor vragen over de instandhouding van de gebouwen wordt verwezen naar de kerkrentmeesters of naar het kerkelijk bureau.

Voor de instandhouding van de Oude Kerk en de Nieuwe Badkapel is de Stichting Vrienden Oude Kerk en Nieuwe Badkapel in het leven geroepen. Beide gebouwen zijn rijksmonument. Inmiddels telt de stichting bijna 400 ‘Vrienden’. Mede dankzij hun steun kan dit cultureel erfgoed voor de toekomst bewaard blijven.

Vriend worden kan via info@vrienden-ok-nbk.nl. Iedere bijdrage is welkom op IBAN: NL17RABO0126626847. De Stichting heeft de ANBI status waardoor een gift bij de inkomstenbelasting aftrekbaar is. Meer info over de stichting op www.vrienden-ok-nbk.nl.

Vriend worden?

Rekening