College van Kerkrentmeesters

Wat doet het College van Kerkenrentmeesters?

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:

het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van

de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

– het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente;

– het zorg dragen voor de geldwerving;

– het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;

en voorts

 1. het beheren van de goederen van de gemeente;
 2. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 3. het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 4. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
 5. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en – indien aanwezig – het trouwboek;
 6. het beheren van de archieven van de gemeente;
 7. het beheren van de verzekeringspolissen.

Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit:

Marien de Jong

Voorzitter
Bethelkerk

Albert Toet

Secretaris
Prinses Julianakerk

Marcus van Spronsen

Penningmeester
Nieuwe Badkapel

Jaap Minderhoud

Lid
Oude Kerk

Frank Pronk

Lid
Bethelkerk

André Hofman

Notulen en verslagen

Wat doet het College van Kerkenrentmeesters?

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:

het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van

de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

– het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente;

– het zorg dragen voor de geldwerving;

– het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;

en voorts

 1. het beheren van de goederen van de gemeente;
 2. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 3. het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 4. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
 5. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en – indien aanwezig – het trouwboek;
 6. het beheren van de archieven van de gemeente;
 7. het beheren van de verzekeringspolissen.

Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit:

Marien de Jong

Voorzitter
Bethelkerk

Albert Toet

Secretaris (waarnemend)
Prinses Julianakerk

Marcus van Spronsen

Penningmeester
Nieuwe Badkapel

Frank Pronk

Adviseur vastgoed

André Hofman

Notulen en verslagen