Nieuwe Badkapel

Predikant

ds. Charlotte van der Leest

Pastoraal Werker

Mark van der Laan

}

Kerkdienst op zondag

10:00 uur

Contactgegevens

Nieuwe Parklaan 90
2587 BV Den Haag

nieuwebadkapel.nl

Nieuwe Badkapel