Contactpersonen en Vertrouwenspersoon


Contactpersonen voor de (wijk)gemeenten

Als aanspreekpunt zijn er contactpersonen Veilig Kerk-zijn. Bij hen kan iedereen terecht met vragen over (vermoedelijk) onveilig gedrag. Het zijn mensen die vanuit hun opleiding en werk ervaring hebben met dit thema. De contactpersonen werken op basis van vertrouwelijkheid en hebben een geheimhoudingsplicht.

Zij zullen samen met het gemeentelid dat een vraag stelt, de vervolgroute bespreken. Als het nodig is, kunnen zij het gemeentelid doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is geen lid van kerk in Scheveningen en staat daarom iets verder van de situatie af. Als een gemeentelid van een wijkgemeente liever naar een contactpersoon van een andere wijk gaat, is dit uiteraard ook mogelijk.

De contactpersonen zijn mensen vanuit de Protestantse Gemeente te Scheveningen. Zij zijn daardoor makkelijk te benaderen en kennen de plaatselijke situatie.

Vertrouwenspersoon

De contactpersonen kunnen doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Dit is iemand die geen lid is van de Protestantse Gemeente te Scheveningen. Gemeenteleden kunnen de vertrouwenspersoon direct benaderen, wanneer ze niet eerst de contactpersoon willen spreken.

De vertrouwenspersoon staat het gemeentelid dat een melding maakt, met raad en daad bij. Bijvoorbeeld bij een aangifte of klachtenprocedure. De vertrouwenspersoon doet niet zelf aan waarheidsvinding of onderzoek. Het is iemand met een luisterend oor die ondersteunt en verder helpt. Bij vermoedens van misbruik kan de vertrouwenspersoon ook zonder melding, zelf actie ondernemen.

We stellen de contactpersonen en vertrouwenspersoon hier voor.

Contactpersoon
Algemene Kerkenraad en
Wijkoverstijgende zaken

Lia Knoester

T: 06-15518042
@: liaknoester@pgscheveningen.nl 

Contactpersoon
Bethelkerk

Henk Baak

T: 06-49600764
@: henkbaak@pgscheveningen.nl 

Contactpersoon
Prinses Julianakerk

Kees Mos

T: 06-40059355
@: keesmos@pgscheveningen.nl

Contactpersoon
Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk

Stieneke Stokman

T: 06-20010345
@: stienekestokman@pgscheveningen.nl

Contactpersoon
Oude Kerk

Frans de Zwart

T:
@: fransdezwart@pgscheveningen.nl

Vertrouwenspersoon
(extern)

André Drost

T: 06-15265612
@: adrost@drostconsultenbegeleiding.nl