Kerk op Koers – 4

‘Kerk op Koers’ is de toekomstverkenning van de Protestantse Gemeente Scheveningen.

Welke beslissingen moeten we nú nemen om straks een vitale gemeente te zijn? En hoe ziet die vernieuwde gemeente er dan uit? Laat u inspireren en informeren en denk mee!

In infobulletin 4 staat een terugblik op de afgelopen periode Kerk op Koers met gemeenteavond, inspiratieavond en enquête. Ook staat beschreven hoe het nu verder gaat met Kerk op koers.

Infobulletin 4 Kerk op koers kerkbodekatern

Op woensdag 31 januari zijn twee gebedsbijeenkomsten om in eenheid samen te komen om God te bidden voor het behoud van de Scheveningse kerken. De gebedsbijeenkomsten zijn in Wijkcentrum Rehoboth (Nieuwe Laantjes 127). Er is een bijeenkomst in de middag, 15:00-16:00 uur, en in de avond, 20:00-21:00 uur.

Als alles volgens plan verloopt zal de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 6 februari besluiten nemen in het kader van het project ‘Kerk op Koers’. De gemeente zal daarin gekend en daarover gehoord worden. Daartoe staat een gemeenteavond gepland op dinsdag 20 februari, 20.00 uur in de Bethelkerk (Jurriaan Kokstraat 175). Het besluit wordt dan gepresenteerd en toegelicht en u krijgt de gelegenheid om uw reactie te geven op dit besluit. Uw reactie zal worden meegenomen als de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 6 maart een definitief besluit neemt. In de kerkbode stond per abuis de datum 27 februari. Maar dat moet dus zijn 20 februari. Van harte welkom!