Algemene kerkenraad (AK) zoekt een enthousiaste kandidaat die als voorzitter vorm wil geven aan het veranderproces van de AK.

De Algemene kerkenraad (AK) zoekt een nieuwe voorzitter die invulling wil geven aan het veranderproces naar een nieuwe werkwijze van de AK. De AK wil slagvaardiger en efficiënter te werk gaan door het aantal deelnemers te verlagen, directe betrokkenheid van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters te bewerkstelligen en tot inhoudelijke verdieping te komen.

Sinds 2 jaar vervult Arjen Lakerveld de rol van voorzitter a.i. van de Algemene Kerkenraad. Hij vervult deze functie naast vele andere werkzaamheden en ziet geen mogelijkheid om de functie van voorzitter structureel in te vullen.

In de afgelopen AK-vergadering zijn de besluiten genomen voor een andere structuur van de AK. Concreet betekent dit dat het aantal leden verminderd wordt van 18 naar 8-10. In de nieuwe AK zullen zowel de vier wijken als de verschillende ambten gelijk vertegenwoordigd zijn. Er zal ook minder vergaderd worden. Met deze andere opzet kan een inhoudelijk veranderproces in gang gezet worden, waarbij de AK opnieuw zal bepalen welke taken zij zal uitvoeren.

De AK zoekt een voorzitter die voor een afgebakende periode van bijvoorbeeld 2 jaar leiding kan geven aan het veranderproces.

De taken van de voorzitter zijn:

  1. Voorzitten van de AK-vergaderingen
  2. Sturing geven aan het veranderproces van de AK
  3. Organiseren zorgvuldige besluitvorming binnen de AK
  4. In overleg met de scriba opstellen van de agenda
  5. Extern vertegenwoordigen van de AK

Profiel van de voorzitter:

  • Bekend met bestuurlijke processen en in staat om organisatieveranderingen in gang te zetten
  • Verbindend
  • Communicatief
  • Gericht op de hele PGS
  • Gebonden aan de uitvoering van het Beleidsplan Kerk op Koers

De sluitingstermijn is 1 oktober. Een werkgroep die het proces begeleid bestaande uit Lia Knoester, Martin den Dulk, Maarten van der Toorn en Wim Buis. Zij zoeken actief naar kandidaten en zijn ook beschikbaar om nadere toelichting te geven. Uiteraard zijn de huidige leden van moderamen van de AK ook beschikbaar.

Namens moderamen algemene kerkenraad PGS
Rien de Jonge (scriba)
email : jonge43@ziggo.nl

tel 070 – 345 52 73